Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf vaste leden en twee wisselende leden. De vaste leden zijn:
– Prof. Dr. J. Molenaar, voorzitter (e-mail: Jaap.Molenaar@wur.nl)
– Dr. ir. J.W. (Johan) van Groenestijn, secretaris (e-mail: johan.vangroenestijn@wur.nl)
H.T. (Hans) Wevers, penningmeester (e-mail: htwevers@gmail.com)
Dr. G. (Gert) Doekes, instrumentenbeheerder (e-mail: gert.doekes@kpnmail.nl)
– Dr. A.N. (Annelieke) Drogendijk, bibliothecaris (e-mail: annelieke.drogendijk@xs4all.nl)

De wisselende leden vertegenwoordigen het bestuur van WSKOV en De Ontzetting. Op dit moment zijn dit:
– Jaap Kerr voor WSKOV (e-mail: jaap.kerr@gmail.com)
– Brigitte de Bruijn voor De Ontzetting (e-mail: brigitte.debruijn@wur.nl)