Instrumenten

De Van Uven Stichting bezit muziekinstrumenten die beschikbaar worden gesteld aan leden van Wageningse studentenensembles. Op dit moment  komen daarvoor in aanmerking WSKOV en harmonieorkest De Ontzetting. In overleg kunnen de instrumenten tegen een huurbedrag worden uitgeleend aan anderen. Neem voor meer informatie over voorwaarden, huurprijzen en huurtermijnen contact op met onze instrumenten beheerder Gert Doekes via emailadres gert.doekes@kpnmail.nl. De beschikbare instrumenten zijn:

code               instrument   merk/specificatie

Pic01              piccolo
Pic02              piccolo       “Gemeinhardt”
Pic03              piccolo       Yamaha
Ob01              hobo           Hopf
Ob02              hobo
CorAng          althobo        Cabart
ClarA01         A klarinet     LeBlanc
ClarA02         A klarinet     LeBlanc-Esprit
ClarA03         A klarinet     LeBlanc
ClarB02         Bes klarinet Jupiter kunststof JCL-637
BasC01         Basklarinet   LeBlanc
Fag01            fagot            Schreiber

AltSax01        Altsaxofoon            Jupiter Jas700
BarSax01       Bariton saxofoon   Jupiter JBS-793GL
BarSax02       Bariton saxofoon   Forestone

Cor01             Hoorn
TrB01             Bes-trompet       Selmer
TrD01             D-trompet          Courtois
TrC01             C-trompet          Arnold
TrC02             C-trompet          Arnold
Bug01            Bugel                 Jupiter JFH 1100 R
Tromb01        Trombone          Jupiter JSL-636 R-0

vln01              viool             “Erica” – Duitse studieviool begin 20e eeuw
vln02              viool             collectie Hans Peters’ 1998
vln 03             viool             Neuner&Hornsteiner, Mittenwald; eind 19e eeuw
vln 04             viool             “Eertmans” – studieviool 2e helft 20e eeuw
vla01              altviool          “Pique”
vla02              altviool         Husson&Buthod, Mirecourt
vlc01              cello             Duits, ca. 1970
cb01               contrabas    Pesold, ca. 1980
cb02               contrabas    Neuner&Hornsteiner, Mittenwald 1894
cb03               contrabas    Markneunkirchen, begin 20e eeuw
cb04               contrabas    Roemeens, ca. 1980