Collectie

Bladmuziek en muziekinstrumenten

De Van Uven Stichting beheert een grote verzameling bladmuziek (klassiek) en muziekinstrumenten uit de nalatenschap van professor Johan van Uven, aangevuld met nieuwe aankopen.

Huren

Eén van de uitgangspunten van de Van Uven Stichting is het bevorderen van de muziekbeoefening door Wageningse studenten o.a. door het beschikbaar stellen van bladmuziek en instrumenten. Onze bibliotheek bestaat uit bladmuziek, zakpartituren en muziekliteratuur die prof. van Uven destijds heeft verzameld. Deze bibliotheek wordt nu (grotendeels) opengesteld voor iedereen. Een deel van de stukken is openbaar en wordt uitgeleend. De zeer bijzondere stukken kunnen ter plekke ingezien worden, en worden desgewenst door ons gekopieerd en uitgeleend. De muziekinstrumenten worden beschikbaar gesteld aan leden van Wageningse studentenensembles. Op dit moment  komen daarvoor in aanmerking WSKOV en blazersensemble De Ontzetting. In overleg kunnen de instrumenten tegen een huurbedrag worden uitgeleend aan anderen.

De totstandkoming van de collectie

Prof. Johan van Uven was hoogleraar wiskunde in Wageningen en hartstochtelijk musicus. Hij richtte de Wageningse Vereninging voor Kamermuziek op, en zette een studentenorkest en -koor op, nu bekend als de Wageningse Studenten Koor- en Orkest Vereninging (WSKOV). Gedurende zijn leven verzamelde hij diverse waardevolle muziekinstrumenten en een enorme hoeveelheid bladmuziek voor allerlei ensembles.

Het beheer

Die collecties worden nu beheerd door de Van Uven Stichting (VUS) gevestigd te Wageningen en is gebaseerd op vrijwilligerswerk. De aankoop en het onderhoud van de instrumenten worden gefinancierd uit schenkingen van sponsors. Ook u kunt schenken aan de stichting. Daarmee geeft u ons meer ruimte om onze idealen te verwezenlijken. Neem daarvoor contact op via het emailadres Jaap.Molenaar@wur.nl. Naast het schenken van geld is het ook mogelijk om instrumenten en bladmuziek over te dragen aan de VUS.